Konzultácie

Či už pri uvádzaní značky/produktu na trh, alebo pri zviditeľnovaní existujúcej činnosti je potrebné konštruktívne diskutovať o možnostiach, ktoré ponúka mediálny trh. Dôležité je správne si vybrať komunikačné nástroje a nastaviť stratégiu. Využijeme všetky naše skúsenosti aby sme Vám dobre poradili a nastavili všetko potrebné pre úspešnú kampaň.

#konzultacie    #media plany
#strategia    #komunikacny audit

Analýza

Prieskum a špecifikácia všetkých dostupných komunikačných nástrojov a aktivít spoločnosti a analýza ich efektivity

Návrh riešenia

Návrh nových a optimalizácia
existujúcich aktivít a nástrojov formou
media plánu na dané obdobie

Logistika

Nastavenie logistiky uvedenia aktivít do praxe a spätná analýza media plánu

Realizácia

Uvedenie aktivít do praxe, následný reporting a kontinuálna optimalizácia

KAM PATRÍTE VY?

Zaraďte sa

Aby sme Vám pomohli vo Vašom podnikaní alebo činnosti, chceme vedieť čo plánujete a čomu sa venujete.
Zaraďte sa a pozrite, čo pre vás vieme urobiť.

Mám reštauráciu / kaviareň

Som developer

Vyrábam produkt

Ponúkam službu