Cenník služieb

Platné od 1.3. 2023

Grafické práce

Pri určovaní hodnoty našej grafickej práce používame meranie času, t.j. máme určené sadzby na grafické hodiny.  Následne podľa času stráveného na konkrétnom zadaní účtujeme súčin sadzby a grafických hodín.
Rátame každých začatých 15 minút.

Pri tvorbe špecifických zadaní, ako je napríklad logo, je určená minimálna úroveň ceny. Táto sa mení, len ak práce na vyhotovení presiahnu túto základnú úroveň.

Odporúčanie:

Pre maximálnu efektivitu vyhotovenia zadania je dôležité dodať kvalitné textové a logistické podklady.
Takto sa čas skráti na efektívnu mieru a výsledná cena spracovania je pre klienta veľmi dostupná.

Kreatíva

tvorba návrhov

42 € + DPH / hodina

Úpravy

a obsahové korekcie
na základe pripomienok klienta

32 € + DPH / hodina

Plenenie obsahu

rozloženie textu, DTP

36 € + DPH / hodina

Konzultácie

Pri určovaní hodnoty konzultácií používame meranie času, t.j. máme určenú sadzbu na konzultačné hodiny.  Následne podľa času stráveného na konkrétnom zadaní účtujeme súčin sadzby a konzultačných hodín.
Rátame každých začatých 15 minút.

 

Marketingové konzultácie

marketingová stratégia, branding, corporate identity

42 € + DPH / hodina

Biznis konzultácie

business strategy, targeting, positioning

42 € + DPH / hodina

Programátorské práce

Cenník je na individuálne vyžiadanie.